Indywidualny rachunek bankowy do wpłat składek ZUS

W 2018 roku zmienia się sposób opłacania składek ZUS przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 r. płatnik będzie dokonywał płatności z tytułu wszystkich składek ZUS na jeden indywidualny numer rachunku, jednym standardowym poleceniem przelewu. Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza zasadę, że każdy przedsiębiorca otrzyma swój własny, indywidualny numer rachunku składkowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, […]

Czytaj więcej

Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

Mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 stycznia 2017 r. zostały objęte usługi budowlane, pod warunkiem że usługodawca świadczyć je będzie jako podwykonawca. Przedsiębiorcy działający w branży budowlanej, będący czynnymi podatnikami VAT, do transakcji których przedmiotem jest świadczenie usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług (patrz: Wykaz usług […]

Czytaj więcej

Limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami

Zmiana wprowadzona w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przyniosła zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych od początku 2017 roku. Zgodnie ze zmienionym przepisem dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz   2) jednorazowa wartość […]

Czytaj więcej

Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony

Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony Poniedziałek, Listopad 7, 2016, 15:19 Obowiązujące od 22 lutego 2016 r. przepisy prawa pracy wprowadziły radykalne zmiany w odniesieniu do terminowych umów o pracę. Pierwszą ważną zmianą, jaką przyniosła nowelizacja Kodeksu pracy, jest likwidacji niektórych typów umów o pracę. Od dnia 22.02.2016 r. pracodawca i pracownik […]

Czytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 r. kolejne grupy przedsiębiorców obejmowane są obowiązkiem przekazywania danych podatkowych i księgowych w elektronicznym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). JPK jest informatycznym standardem przekazywania do organów administracji skarbowej raportów księgowych i podatkowych, zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. W praktyce JPK są zbiorami danych utworzonymi bezpośrednio przez systemy komputerowe […]

Czytaj więcej

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości prywatnych

Przez częste zmiany przepisów podatkowych, w pewnym okresie możliwe były trzy różne sposoby opodatkowania, które miały zastosowanie do sprzedaży majątku nieruchomego – w zależności od momentu nabycia lub wybudowania nieruchomości. Bez względu na zmieniające się podejście do przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości, w każdym przypadku utrzymywana była i jest generalna zasada zwalniająca od podatku sprzedaż […]

Czytaj więcej

Zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziły regulacje dotyczące możliwości zawieszania i wznawiania działalności od 2008 r. Procedury zawieszenia oraz wznowienia działalności gospodarczej nie były, przed wprowadzeniem do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pojęciami formalnie uregulowanymi w przepisach (za wyjątkiem regulacji dotyczących podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej). Nierzadko podatnicy „zawieszali” działalność, zgłaszając […]

Czytaj więcej

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązującym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.) Poz. SymbolPKWiU Czynności zwolnione z obowiąku ewidencjonowania 1 2 3 I. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi: 1 ex 01.6 Usługi […]

Czytaj więcej