Indywidualny rachunek bankowy do wpłat składek ZUS

W 2018 roku zmienia się sposób opłacania składek ZUS przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2018 r. płatnik będzie dokonywał płatności z tytułu wszystkich składek ZUS na jeden indywidualny numer rachunku, jednym standardowym poleceniem przelewu. Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza zasadę, że każdy przedsiębiorca otrzyma swój własny, indywidualny numer rachunku składkowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na który będzie jedną kwotą odprowadzał wszystkie należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Zamiast dwóch, trzech lub czterech przelewów płatnik wykona więc jeden.

NRS (numer rachunku składkowego) składać się będzie z 26 cyfr, z których cyfry od trzeciej do dziesiątej oznaczać będą numer identyfikacyjny ZUS, a ostatnie dziesięć – NIP przedsiębiorcy. ZUS powinien rozpocząć informowanie o nadanych numerach rachunków składkowych od 1 października 2017 roku. Informacja będzie przekazywana listownie na na adres siedziby lub adres do korespondencji podany przez płatnika składek. Przedsiębiorcom posiadającym profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) informacja o numerze rachunku zostanie udostępniona na ich koncie.

Dotychczasowe cztery, wspólne dla wszystkich płatników konta do wpłat składek ZUS o numerach:

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 – ubezpieczenia społeczne,

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 – ubezpieczenie zdrowotne,

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 – Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 – Fundusz Emerytur Pomostowych

zastępuje jeden indywidualny dla każdego płatnikach rachunek, na który można będzie wpłacać należności z tytułu składek ZUS wykonując jedno polecenie przelewu.

Dodatkowe informacje:

Indywidualny rachunek do wpłat składek ZUS – w pytaniach i odpowiedziach

Nowe zasady opłacania składek ZUS od stycznia 2018 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *