in4tax Podatki Finanse Usługi Robert Mikołajko

                  +48 513-121-529 |  +48 (33) 445-45-18 |  biurorachunkowein4tax.pl

                 Biuro rachunkowe in4tax P | F | U > Oferta

Księgowość i podatki

W ramach umowy o świadczenie usług księgowych biuro rachunkowe in4tax P|F|U oferuje prowadzenie:

ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),

podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR),

ewidencji przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych,

rejestrów zakupów i sprzedaży VAT,

 ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

ewidencji wyposażenia;

 

 - sporządzanie i przesyłanie:

rocznych zeznań o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (CIT-8, PIT-36, PIT-36L),

rocznych zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

deklaracji i informacji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VATUE, VAT-27);

 

- ustalanie wysokości zobowiązań z tytułu:

 podatku dochodowego,

 podatku od towarów i usług VAT.

Kadry i płace

Wprzypadku zatrudniania pracowników i/lub zleceniobiorców, umowa o świadczenie usług księgowych obejmuje przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, w tym :

akt osobowyh pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

umów zlecenie i odzieło,

deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,

list płac,

rachunków do umów zleceń i o dzieło,

deklaracji i informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od kwoty dokonych wypłat (PIT-11, PIT-4R, PIT-4AR);

 

- ustalanie wysokości zobowiązań  z tytułu:

składek ZUS na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (FP) i Fundu Gwarantowanych Świadczeń Pracownuczych (FGŚP),

podatku dochodowego od od łącznej kwoty dokonanych wypłat.

Zgłoszenia, aktualizacje i inne usługi

- przygotowanie i bieżąca aktualizacja:

wpisu podmiotu w KRS,

wpisu w CEIDG,

zgłoszenie podatnika czynnego VAT,

zgłoszeń w zakresie identyfikcji podatkowe NIP,

wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,

 zgłoszenia płatnika składek ZUS,

zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS;

 

- opracowanie:

 zakładowego planu kont,

 zasad (pulityki) rachunkowości,

 ankiet i badań statystycznych GUS;

 

- pomoc i asystę w przypadku:

 postępowań kontronych prowadzonych przez urzędy skarbowe, ZUS, PIP i inne organy administracji publicznej,

 składanie wniosków kredytowych lub leasingowych.

Adresaci oferty

Oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność we wszelkich możliwych formach, takich jak:

spółki akcyje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne,

 fundacje i stowarzyszenia, 

osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,

osób fizycznych uzyskujących dochody z najmu,

 rolnicy, będący czynnymi podatnikami VAT.

W zakresie rozliczeń podatkowych, służymy pomocą również osobom nie prowadzącym żadnej dzialalności gospodarczej.

 

Koszt usługi księgowej.

Miesięczny koszt usługi księgowej uzależniony jest od formy opodatkowania przedsiębiorcy, liczby dokumentów księgowych oraz liczby zatrudnianych pracowników.

prowadzenie ewidencji przychodów, bez rejestrów VAT: od 91,00 zł / miesiąc brutto,

 prowadzenie ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT zakupów i sprzedaży: od 121,00 zł / miesiąc brutto,

prowadzenie podatkowej księgi przychodów, bez rejestrów VAT: od 127,00 zł / miesiąc brutto,

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT zakupów i sprzedaży: od od 152,00 zł / miesiąc brutto,

 obsługa kadrowo-płacowa 1 (jednego) pracownika: 31,00 zł / miesiąc brutto.

Nota prawna
Treści publikowane na stronach in4tax.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią porad prawnych ani nie są wykładnią prawa. Przedstawione wyjaśnienia odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.
Właściciel strony in4tax.pl zastrzega sobie prawo do zmiany prezentowanych treści, szczególnie w przypadku zmiany przepisów, orzecznictwa lub stanowiska organów administracji.
Właściciel strony in4tax.pl nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane zastosowaniem się lub brakiem zastosowania się do treści wpisów publikowanych na stronach in4tax.pl.
 
Copyright 2016-2017 in4tax Podatki Finanse Usł‚ugi Robert Mikoł‚ajko. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zatrzeżone. 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem